Loading...

Det store lille speilet

- en blogg av Hanne Dyrendal

Fastetid

Vi er i fastetiden. Denne tiden før påske som kan være en tid for refleksjon og ettertanke. Kanskje har vi ikke lenger så mye fokus på faste, dvs. avstå fra eller begrense ulike typer mat. Men det ser ut til at facebook-faste – å logge seg ut fra facebook har blitt en ganske vanlig faste «aktivitet».

Jeg skal ikke påberope meg verken at jeg er mindre på facebook eller at jeg spiser mindre sjokolade (dessverre). Men hver dag får jeg tilsendt en fastetidsbetraktning på e-post. Og for noen dager siden fant jeg utsagnet fra Ignatius av Loyola: «finding God in everything». For meg er dette et utsagn og et fokus jeg stadig vender tilbake til. Et fokus på å se etter Guds avtrykk i de hverdagslige hendelsene. Det er et avstressende perspektiv. Et perspektiv som gir rom for å oppfatte et gudsnærvær midt i en hektisk hverdag. Og et perspektiv som gir et åpent og nærværende gudsbilde. Gud er en Gud som både er i det «høye og hellige» og samtidig tilstede midt i våre høyst ordinære hverdager.

 

I den rolige samtalen over en kaffekopp eller ved et hektisk middagsbord

 

 

I leken og omsorgen

 

Jeg finner noe av det samme i Erik Byes sang: «Vår beste dag». Sangen er skrevet som kjærlighetssang til hans kone. Og i takknemlighet til andre mennesker han minnes. Sangen handler om de ikke hørbare tingene i livet. Det som samtidig er mulig å høre om vi lytter på en annen måte. Sommerfuglenes vingeslag. Tonen i et fiskevak. Natten som nynner.

Litt sånn tenker jeg meg at Gud er også.  Tilstede i det hverdagslige. Mulig å skimte om vi lytter.

 

GOD FASTETID!